Καθημερινή γραμμή για Κωνσταντινούπολη

Πρόγραμμα ημερών

Πρωινό δρομολόγιο από Καβάλα για Κωνσταντινούπολη κάθε μέρα στις 11.30 π.μ. από τις Καμάρες.
Οι νές τιμές είναι:
Καβάλα-Κων/πολη
Κανονικό:              40 €  με επιστροφή  70 €
Φοιτ/Συνταξ:        32 €  με επιστροφή   56 €
ΑΜΕΑ:                    28 €  με επιστροφή   49 €
Παιδι 2-12:            20 € με επιστροφή    35 €
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Καβάλα-Κεσάνη
Κανονικό:             32 € με επιστροφή    56 €
Φοιτ/συντ:           26 € με επιστροφή    45 €
ΑΜΕΑ:                  25 € με επιστροφή    40 €
Παιδί:                   16 €  με επιστροφή    28 €

Gallery: